Welkom!

Op de website van Stichting Joutou Sportzorgcentrum.

Zoals u verder op onze website kunt zien en lezen zet Joutou zich in voor mensen die om welke reden dan ook een afstand tot de samenleving en arbeidsmarkt hebben ontwikkeld, hetzij vanaf hun geboorte hetzij door andere oorzaken.

Door een combinatie van gezond bewegen, eten en drinken wordt geprobeerd meer motivatie te ontwikkelen om te komen tot een zinvollere dag-invulling en zo het bestaan van deze groep meer inhoud te geven.

Startplek van onze activiteiten is in het pand van Shinzo Horst. Van daaruit is een groot deel van onze mensen tegenwoordig werkzaam op het Aardbeienland in Horst a/d Maas waar voor hen een passende dagbesteding wordt aangeboden.

Waar de activiteiten van Joutou zijn opgestart in de regio Venray is het werkgebied geleidelijk uitgebreid tot regio Horst a/d Maas.