Survival-baan

Vanaf 1 februari 2023 beheert Joutou Sportzorgcentrum vanuit haar sportactiviteiten een Survival-baan welke voldoet aan de hieraan gestelde eisen van de Survivalrun Bond Nederland. Deze baan is gelegen op het terrein van Het Aardbeienland in Horst a/d Maas.
In beginsel is gebruik van de baan alleen toegestaan onder begeleiding van een van onze ervaren survivaltrainers. Alleen met hun toestemming/goedkeuring mogen mensen alleen van de baan gebruik maken. Trainingsschema’s worden in overleg met de survivaltrainers vastgesteld.

Voorwaarde is ten allen tijde dat mensen die van de baan gebruik willen maken als lid zijn aangemeld bij de Survivalrun Bond Nederland. De kosten hiervoor zijn € 20 per jaar. Reden hiervoor is om te zorgen dat aansprakelijkheid en verzekering bij het gebruik van de Survival-baan goed is geregeld.

De trainingen voor deelnemers tot 16 jaar, gegeven door Merel op het volgende tijdstip:
– Maandag 18.30 tot 19.30
De trainingen voor deelnemers boven 16 jaar onder leiding van Sjuul zijn op de volgende tijdstippen:
– Woensdag van 19.00 tot 20.00
– Zondag van 09.30 tot 10.30

Denk aan de verplichte aanmelding bij Joutou en bij de Survival Bond Nederland. Zie hieronder voor meer info.

Abonnementsprijzen:
Jeugd 6-15 jaar:               € 16 per maand.
Vanaf 16 jaar:                   € 20 per maand
** Prijzen gelden per MAAND en niet per les.**


    Voor meer info kunt u ons bereiken onder nummer 06-14276569


    Voor meer info over de Survivalrun Bond Nederland kunt u terecht op de website.