Sport

“als bindmiddel met dagbesteding en andere trajecten”

Op de locatie van Joutou Sportzorgcentrum worden een aantal sport- en beweegactiviteiten aangeboden: fitness, sambo en judo. Sambo is een aan judo verwante sport.
De oprichters van Joutou hebben beide in hun sportloopbaan ervaren dat judo een sport is welke bij uitstek vaak goed aansluit bij de belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking. Het geheim zit in de structuur en discipline welke inherent zijn aan deze sport. Fitness in zijn algemeenheid is een methode om je lichaam te laten bewegen op vele manieren en is een bezigheid welke je op bijna ieders persoonlijkheid kunt laten aansluiten. Het is ook weer een kwestie van ervaring die heeft geleerd dat een persoonlijke aanpak in een vertrouwde omgeving drempelverlagend werkt en dat iemand die zich lichamelijk beter voelt ook meer gemotiveerd is tot andere activiteiten.

Mayks Gym
De sportschool van Maykel Claassen, Mayks Gym, stelt haar accommodatie en faciliteiten ter beschikking aan Joutou voor het beoefenen van deze vormen van sport en heeft de beschikking over begeleiders die zeer goed in staat zijn het Joutou-concept toe te passen. De sportschool heeft dit jaar van de Nederlandse Sambo Bond toestemming gekregen om een Bondstrainingscentrum in te richten. Dit zal worden gefaciliteerd door Joutou.

Zorg
Maykel heeft zijn sporen verdiend op sportgebied en met name in begeleidingstrajecten van mensen met beperkingen en problemen van diverse aard. Op de foto is Maykel zojuist aan het werk geweest voor zijn met goed gevolg afgelegde examen ‘Judo-leraar in de Zorg niveau 4’. Joutou biedt sport aan als onvoorwaardelijke activiteit in combinatie met andere vormen van dagbesteding. Momenteel worden er door zorginstellingen verzoeken ingediend of cliënten ook alleen terecht kunnen voor sport als activiteit. Het blijkt dat goed begeleide sport buiten de omgeving van hun zorginstelling motiverend kan werken op hun verder functioneren.
Het streven is om in samenwerking met andere sportverenigingen uit de omgeving te onderzoeken en proberen of andere vormen van sportbeoefening in het joutou-concept opgenomen kunnen worden. Omgekeerd zijn er contacten met andere sportverenigingen om G-sporters in samenwerking met Joutou te begeleiden en om fitness in bredere zin toe te passen.

Stageplaatsen sportopleidingen
Joutou is vanwege haar bijzondere combinatie en aanpak ook in beeld bij de CIOS opleiding voor studenten die sportbegeleiding willen gaan aanbieden aan mensen met een beperking. Regelmatig hebben wij dan ook stagiaires van deze opleiding.

Topsport
Een van de oorspronkelijke doelstellingen van Stichting Joutou was om naast sport en dagbesteding aan G-sporters met topsport-ambitie/motivatie/beleving de mogelijkheid te bieden tot een volledig verzorgd sport- en woonarrangement. G-sporter staat hier voor Gehandicapte Sporter in ruime zin. Al vanaf de inleidende bespreking die tot de oprichting van de stichting Joutou hebben geleid is er sprake van geweest deze ambitie, indien deze serieuze vorm zou gaan aannemen, onder te brengen in een afzonderlijke stichting.
Dit heeft per 1 januari 2017 zijn beslag gekregen. Joutou heeft van de Judobond Nederland groen licht gekregen om voor de G-sporters een R(egionaal) T(rainings) C(entrum te starten. Dit RTC is ondergebracht in de Stichting Judo for all. Deze staat geheel los van Stichting Joutou. Rudi Verhagen, de mede-initiatiefnemer van het Joutou-concept heeft op zich genomen dit RTC onder zijn hoede te nemen en heeft een nieuw bestuur gevormd in deze stichting.

Onze sporters in actie