Trajecten

“verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt”

Een geslaagd proeftraject in 2017 in samenwerking met Werkvloer uit Venray en de Gemeente Venray heeft geresulteerd in continuering van deze samenwerking. De Gemeente Venray heeft een aantal mensen in verschillende uitkeringstrajecten en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, waarvoor een gerede kans bestaat dat deze in staat zijn weer terug te keren in een regulier werkproces.

Samenwerking Werkvloer & Joutou
Deze mensen worden contractueel ondergebracht bij de Stichting Werkvloer uit Venray. Deze Stichting heeft Joutou in de arm genomen voor de begeleiding van deze mensen in de opstartfase. De aanpak die Joutou bezigt bij de mensen in de dagbesteding schijnt ook goede resultaten af te werpen in de opstartfase van de leer-werktrajecten van bovengenoemde doelgroep. Het laagdrempelig aanleren van basisvaardigheden in een vertrouwde omgeving, waarbij sport als stimuleringsmiddel wordt gehanteerd, omdat mensen die zich fitter voelen beter te motiveren zijn.

In deze fase is de begeleiding zowel fysiek als administratief geheel in handen van Joutou. Na deze opstartfase worden de mensen die niet uitgefilterd zijn door Joutou weer overgenomen door Werkvloer, die met hen het leer-/werktraject verder voortzet, hetgeen via stageplaatsen uiteindelijk moet leiden tot een reguliere en betaalde werkplek.


Echter blijft Joutou altijd standby voor wanneer mensen gedurende het verdere leer-/werktraject een terugval krijgen of zelfs daarna. Door terug te kunnen vallen op de vertrouwde omgeving van Joutou is de kans kleiner dat zij definitief uitvallen.