Partners

“samen bereik je meer”

Dagbesteding
Vanuit haar oorsprong werkt Stichting Joutou nauw samen met organisaties die mensen begeleiden met verstandelijke beperking of andere blokkades of stoornissen van psychische aard en die aan deze mensen een zinvolle dagbesteding willen aanbieden.
Momenteel worden er bij Joutou mensen geplaatst vanuit:
• Vincent van Gogh uit Venray
• Pluryn uit Horst
• Stichting Dichterbij uit Horst en Dichterbij Stevig
• Het Werkhuis uit Venray
• Gemeente Venray – vanuit de WMO
• Mensen met een PGB

Leer-/werktrajecten
Ook dienen er zich steeds meer organisaties aan die mensen met een verstandelijke beperking,  of mensen met psychische blokkades van andere aard, aanbieden bij Joutou voor bijvoorbeeld  opleidingsplaatsen, zoals:
• UWV
• Werkvloer BV uit Venray
• Werkvloer Beroepsopleidingen uit Venray
• Propers Schoonmaakbedrijf uit Venray
• Innovium BV / Go-for-it
• DAP-Blok
• Timmerfabriek LJ Woods Products uit Venray
• Firmus Personeelsdiensten uit Venray
Eens temeer een teken van de aantrekkingskracht die het concept van Joutou uitoefent.

Gemeente Venray
In nauwe samenwerking met de Gemeente Venray wordt deelgenomen in diverse door de gemeente geïnitieerde projecten en trajecten op het gebied van (her-)integratie in de maatschappij.
Hierbij wordt Joutou ingeschakeld voor begeleiding op het startniveau; het aanleren van basisvaardigheden en het uitfilteren van deelnemers die niet geschikt zijn voor het verdere verloop van het traject. Dit gebeurt met vrijwel dezelfde aanpak als waarmee de mensen in de dagbesteding worden begeleid.
Enkele van deze trajecten zijn:
• Uitkeringsgerechtigdheden
• Inburgering in samenwerking met AZC en Werkvloer
• Leerwerkcentrum
• Firmus Personeelsdienst
• Leer-/werkplaatsen: P
annekoekhuis De Perdstal, Eetcafé de Uitmarkt, Restaurant de Zwaan, Werkfit maken, Leren fietsen

Sport
Ook op sportief zijn er samenwerkingen met diverse organisaties:
Mayks Gym uit Venray; Fitness, Judo en Sambo
Stageplaatsen voor de CIOS-opleiding
Fun Fit Venray; sport voor kinderen met verstandelijke beperking.Judo-Bond Nederland
Sambo-Bond Nederland
Personal Training uit Venray/Eersel

Voor fysiotherapeutische ondersteuning van onze sporters maken wij gebruik van de diensten van:
Fysiotherapie ’t Raadhuis uit Meerlo.

Overige partners
Wonen Limburg voor alle huisvestingsvraagstukken op woongebied
Van Dijck Achten Lenders uit Venray voor alle juridische, fiscale en administratieve ondersteuning
Brendaris uit Swolgen voor begeleiding bij organisatie- en projectvraagstukken