Organisatie

“de stichting en haar mensen”

Op de locatie van Joutou Sportzorgcentrum worden een aantal sport- en beweegactiviteiten aangeboden: fitness, sambo en judo. Sambo is een aan judo verwante sport. Stichting Joutou Sportzorgcentrum is opgericht in december 2014. De initiatiefnemers waren mensen die reeds vele jaren actief waren op het gebied van sport en begeleiding van mensen met een (verstandelijke) beperking. Het bestuur bestaat uit:

  • Maykel Claassen, die een lange staat van dienst heeft niet alleen op sportgebied, maar ook het begeleiden van mensen die vanwege psychische geaardheid, verstandelijke beperking of andere  oorzaken een afstand tot de maatschappij en arbeidsmarkt hebben  opgebouwd,
  • Peter Lenders, die aangetrokken door de werkwijze van Joutou en en hun doelgroep, zijn beroepsmatige ervaring op het gebied van organisatie, management, administratie en financiën, ten dienste heeft gesteld van de Stichting. Verder maakt Joutou ook dankbaar gebruik van de diensten van andere deskundige adviseurs, die hun kennis en netwerk graag belangeloos beschikbaar stellen voor een organisatie met een doelstelling die hen aanspreekt en in hun hart raakt. In het plan zullen we verder spreken over Joutou of Stichting Joutou.

Verder maakt Joutou ook dankbaar gebruik van de diensten van andere deskundige adviseurs, die hun kennis en netwerk graag belangeloos beschikbaar stellen voor een organisatie met een doelstelling die hen aanspreekt en in hun hart raakt. Op de website zullen we verder spreken over Joutou of Stichting Joutou.

Doelstellingen Stichting Joutou
• Mensen ontwikkelen naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid met sport als middel;
• Mensen een zinvolle dagbesteding geven met sport als middel;
• Mensen iets leren en waar mogelijk opleiden naar werk met sport als middel;
• Dagbesteding inzetten als ‘drempelverlager’ om te gaan sporten.

Joutou is projectmatig gestart met het combineren van Dagbesteding en Sport om te komen tot een betere motivering van de mensen die Dagbesteding komen doen. Het project wordt dus enerzijds ingezet met sport als middel voor zelfredzaamheid, zelfstandigheid en participatie. Anderzijds is sport ook een doel op zichzelf, namelijk bewegen als een manier van gezond bezig zijn voor lichaam en geest. Voor deze doelgroep is de drempel om te gaan sporten vaak hoog. Door hen dagelijks in een vertrouwde sportomgeving te laten werken, tracht men de drempel tot sportdeelname te verlagen.

Wat doet Stichting Joutou?
Er zijn veel mensen met een (verstandelijke) beperking, die graag met sport bezig willen zijn, maar hierbij extra begeleiding nodig hebben. Deze groep telt ook mensen die graag met iets zinvols bezig willen zijn, door bijvoorbeeld hun vaardigheden en talenten door te ontwikkelen. Joutou Sportzorgcentrum wil daar aan bijdragen door voor deze mensen dagbesteding en sport te combineren in het Sportzorgcentrum. De doelgroep voor dit project zijn mensen met een beperking, die dag(delen) komen doorbrengen in het sportzorgcentrum. Een aanpak die op het lijf staat geschreven van de initiatiefnemers van dit project.

Onze Huisvesting 
Vanaf 2015 was Joutou gevestigd op het Sint Annaterrein te Venray, waar we met medewerking van Vincent van Gogh het Don Bosco pand hebben mogen gebruiken. Hier heeft het concept van Joutou vorm gekregen. De opening van de dierenweide in de zomer van 2015 heeft Joutou in het Venrayse op de kaart gezet en bijgedragen aan de bekendheid van Joutou en haar werkzaamheden. Vanwege een nieuwe bestemming die de nieuwe eigenaren aan het Sint Anna terrein hebben gegeven, was Stichting Joutou genoodzaakt naar een andere locatie om te zien.

Met medewerking van de Gemeente Venray waren we vanaf 1 januari 2018 gehuisvest in het voormalig schoolgebouw De Toverbal te Venray.

Op 1 juni 2023 mochten wij dan eindelijk ons eigen gebouw betreden in Horst.
In ons pand hebben wij een prachtige fitness ruimte, een sambo zaal, een fysiotherapie en een gezellige huiskamer met kantine waar wij en onze partners samenkomen.

Nieuwe locatie: Shinzo , Kreuzelweg 3c 5961 NM Horst.

Vrijwilligers
Zoals elke organisatie in de zorgsector kan ook Joutou niet zonder de hulp van vrijwilligers. Wij zijn blij te kunnen beschikken over meer dan 10 vrijwilligers die ingezet worden in de ondersteuning van de werkzaamheden welke de dagbesteders als taak krijgen opgedragen.

Wie is wie binnen Joutou?